Kurv

ALPHA GOLD®

ALPHA GOLD® testet

Hvis du galvaniserer gull direkte på sølv, vil holdbarheten være begrenset. Dette er fordi sølvatomer kan vandre (diffuse) gjennom gulllaget og derved oksidere når de kommer i kontakt med oksygen fra luften. Det er imidlertid en veldig langsom prosess. For å forhindre dette, ble nikkel brukt som en diffusjonsbarriere. Imidlertid viste det seg å kunne forårsake hudallergi. Nikkel er for tiden forbudt i smykker og A.Brask bruker ikke nikkel. Med ALPHA GOLD® har vi løst diffusjonsproblemet ved å bruke en annen diffusjonsbarriere, samt et mye tykkere lag med gull til våre gullbelagte smykker.